Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru 7 septembrie 2021

Aer sănătos, Planetă sănătoasă

Aerul curat este important pentru sănătatea și viața de zi cu zi a oamenilor, în timp ce poluarea aerului este cel mai mare risc de mediu pentru sănătatea umană și una dintre principalele cauze evitabile de deces și boli la nivel global. Poluarea aerului afectează în mod disproporționat femeile, copiii și persoanele în vârstă și are, de asemenea, un impact negativ asupra ecosistemelor.

Astăzi, comunitatea internațională recunoaște că îmbunătățirea calității aerului poate îmbunătăți atenuarea schimbărilor climatice și că eforturile de atenuare a schimbărilor climatice pot îmbunătăți calitatea aerului.

Încurajată de interesul crescând al comunității internaționale pentru aerul curat și subliniind necesitatea depunerii unor eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea calității aerului, inclusiv reducerea poluării aerului, pentru protejarea sănătății umane, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis desemnarea zilei de 7 septembrie drept Ziua Internațională a Aerului curat pentru un cer albastru.

Tema 2021 pentru Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru este „Aer sănătos, planetă sănătoasă”, care subliniază aspectele de sănătate ale poluării aerului, în special având în vedere pandemia COVID-19. Anul acesta se concentrează pe prioritatea nevoii unui aer sănătos pentru toți, menținând în același timp conversația suficient de amplă pentru a cuprinde alte probleme critice, cum ar fi schimbările climatice, sănătatea umană și planetară, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă. Ziua servește ca un apel la acțiune pentru a ne alinia eforturile și a ne revendica dreptul la aer curat.

Statele membre ale ONU recunosc necesitatea reducerii substanțiale a numărului de decese și boli cauzate de substanțele chimice periculoase și poluarea și contaminarea aerului, apei și solului până în 2030, precum și reducerea impactului negativ per capita asupra mediului în orașe, inclusiv acordând o atenție specială calității aerului și gestionarea deșeurilor municipale și a altor deșeuri până în 2030.

Prevenirea și reducerea poluării aerului pentru a îmbunătăți calitatea aerului la nivel global

Poluarea aerului este cel mai mare risc ecologic pentru sănătatea umană și una dintre principalele cauze evitabile de deces și boli la nivel global, cu aproximativ 6,5 milioane de decese premature (2016) din întreaga lume atribuite poluării aerului interior și exterior. În special în țările în curs de dezvoltare, poluarea aerului afectează în mod disproporționat femeile, copiii și persoanele în vârstă, în special în populațiile cu venituri mici, deoarece acestea sunt adesea expuse la niveluri ridicate de poluare a aerului înconjurător și poluarea aerului din interior prin gătit și încălzire cu combustibil din lemn și kerosen.

Poluarea aerului este o problemă globală cu impact de anvergură datorită transportului său pe distanțe mari. În absența unei intervenții agresive, se estimează că numărul deceselor premature rezultate din poluarea aerului înconjurător va crește cu peste 50% până în 2050.

Societatea suportă un cost ridicat al poluării aerului datorită impactului negativ asupra economiei, productivității muncii, costurilor asistenței medicale și turismului, etc. Prin urmare, beneficiile economice ale investițiilor în controlul poluării aerului nu pot fi supraestimate și trebuie înțeles că există, de asemenea, o rațiune economică de acționat și că există soluții rentabile pentru a aborda poluarea aerului.

Calitatea joasă a aerului este o provocare în contextul dezvoltării durabile pentru toate țările, în special în orașe și zone urbane din țările în curs de dezvoltare, cu niveluri de poluare a aerului care sunt mai mari decât limitele stabilite în ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului. 

Unii poluanți atmosferici, cum ar fi carbonul negru, metanul și ozonul de la nivelul solului, sunt, de asemenea, poluanți climatici de scurtă durată și sunt responsabili pentru o parte semnificativă a deceselor legate de poluarea aerului, precum și a impactului asupra culturilor și, prin urmare, a securității alimentare, astfel încât reducerea are beneficii co-climatice.

Aer curat și obiective de dezvoltare durabilă

În documentul final al Conferinței Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă, intitulat „Viitorul pe care îl dorim”, țările s-au angajat să promoveze politici de dezvoltare durabilă care să susțină o calitate sănătoasă a aerului în contextul orașelor durabile și al așezărilor umane. De asemenea, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care prezintă o foaie de parcurs pentru realizarea dezvoltării durabile, protecției mediului și prosperității pentru toți, recunoaște că reducerea poluării aerului este importantă pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

92% din lume este expusă aerului poluat, provocând aproximativ 7 milioane de decese premature în fiecare an.

Poluarea aerului este un risc asupra mediului pentru sănătatea umană și o cauză evitabilă de deces și boli la nivel mondial.

Nu doar atât, are efecte nocive asupra climei, biodiversității și ecosistemelor și asupra calității vieții în general. Îmbunătățirea calității aerului va aduce beneficii pentru sănătate, dezvoltare și mediu.

Poluarea aerului este rezultatul emisiilor de gaze și particule și al reacțiilor chimice pe care le au în atmosferă. Poate fi cauzat de surse naturale, cum ar fi erupții vulcanice, pulverizare marină și fulgere. Dar majoritatea este cauzat de cinci tipuri de activitate umană: gospodărie, industrie, transporturi, agricultură și deșeuri.

Două tipuri de poluare sunt deosebit de periculoase: particule fine (PM2.5) și ozon la nivelul solului. Invizibil cu ochiul liber și prezent atât în interior, cât și în exterior, PM2.5 pătrunde în plămâni și permite compușilor toxici în sânge. Ozonul de la nivelul solului este atât un gaz cu efect de seră, cât și un poluant atmosferic – dăunător sănătății umane și a ecosistemelor. Expunerea la ozon la nivelul solului provoacă 472.000 de decese premature în fiecare an.

Impactul climatic

Poluarea aerului este indisolubil legată de schimbările climatice. Deși rămân în atmosferă o perioadă de timp mult mai scurtă decât CO2, poluanții climatici de scurtă durată, cum ar fi metanul, carbonul negru și ozonul de la nivelul solului, au un impact excesiv asupra încălzirii globale. Reducerea acestora poate reduce viteza actuală de încălzire la jumătate. Și pentru că ozonul reduce creșterea plantelor și pădurilor, reduce și cantitatea de carbon care poate fi sechestrată – refuzând naturii cea mai elementară apărare.

Impact economic

Impactul aerului poluat asupra sănătății globale este estimat la 5,7 trilioane de dolari SUA – 4,8% din PIB-ul mondial. De asemenea, are consecințe negative asupra economiei, productivității și turismului. Afectează pierderea biodiversității, provoacă acidificarea ecosistemelor solului și lacurilor și reduce producția de păduri și culturi – amenințând securitatea alimentară.

Disparități

Poluarea afectează în mod disproporționat săracii; 90% din decesele legate de poluarea aerului au loc în țările cu venituri mici și medii.

Densitatea populației, generarea deșeurilor și concentrarea traficului înseamnă că poluarea tinde să fie mai mare în zonele urbane în general. Dar, în timp ce jumătate din orașele cu venituri mari nu îndeplinesc standardele de calitate a aerului ale Organizației Mondiale a Sănătății, aproape toate țările cu venituri mici și medii nu le îndeplinesc – Asia de Sud, Africa de Sud-Sahariană de Vest și Asia de Est expuse la cele mai mari niveluri de PM2 .5.

În propriile case, aproximativ 3 miliarde de oameni folosesc combustibili impuri și aparate care poluează aerul, inhalând fum mortal, zi de zi. În ciuda progresului general, aceasta rămâne aproape exclusiv problema țărilor mai puțin dezvoltate.

Tinerii și bătrânii sunt deosebit de vulnerabili. Pe lângă infecțiile și bolile respiratorii, expunerea la poluanți poate afecta creierul – provocând întârzieri în dezvoltare, probleme psihologice și comportamentale și chiar și un IQ mai mic la copii. Între timp, la persoanele în vârstă, poluarea aerului este asociată cu boala Alzheimer și Parkinson.

Angajamente globale

În mai mult de 155 de țări, un mediu sănătos este recunoscut ca un drept constituțional. Obligațiile legate de aerul curat sunt implicite în Declarația universală a drepturilor omului și în Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale.

Agenda 2030 urmărește Obiective de Dezvoltare Durabilă în vederea „a nu lăsa pe nimeni în urmă”, iar Acordul de la Paris impune părților să raporteze progresele lor în limitarea creșterii globale a temperaturii.

În ciuda acestor obiective ambițioase, 39% dintre oameni respiră încă aer poluat în propriile case și doar jumătate din populația urbană a lumii are acces convenabil la mijloacele de transport în comun.

Există încă mai multe investiții în combustibili fosili decât în activitățile climatice, iar anul trecut a fost al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Fără a reduce atât poluanții climatici de scurtă durată, cât și emisiile de CO2, pur și simplu nu există nici o modalitate în care lumea să își poată atinge obiectivul de 1,5 ° C.

Îmbunătățirea calității aerului este realizabilă și oferă numeroase beneficii umane și de mediu – atenuarea schimbărilor climatice, creșterea speranței de viață, îmbunătățirea sănătății și susținerea dezvoltării. Și țările care sunt în prezent cele mai expuse la PM2.5 au, de asemenea, cel mai mult de câștigat – ceea ce înseamnă că îmbunătățirea calității aerului este, de asemenea, o modalitate de a aborda inegalitatea globală.

Aproximativ 7 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor și infecțiilor legate de poluarea aerului – de peste cinci ori numărul de persoane care mor în urma coliziunilor rutiere. Poluarea aerului cauzează:

  • 43% din decesele cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică;
  • 29% din decesele cauzate de cancerul pulmonar;
  • 25% din decesele provocate de accident vascular cerebral;
  • 24% din decesele cauzate de cardiopatie ischemică.

Expunerea la poluarea aerului a fost, de asemenea, legată de o vulnerabilitate crescută la COVID-19.