IMSP AMT Botanica,MD, 2038, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2
Funcția,Serviciu Nume, Prenume Telefon E-mail
INFORMAȚIA - (022) 52-81-89 -
Adminstrația IMSP AMT Botanica,MD, 2038, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2
Funcția,Serviciu Nume, Prenume Telefon E-mail
Director IMSP AMT Botanica Marina Golovaci (022) 52-81-17 marina.golovaci@ms.md
Vicedirector Medical Georgeta Gavrilița (022) 53-24-08 georgeta.gavrilita@ms.md
Vicedirector asistența mamei și copilului Aurelia Eșanu (022) 53-24-07 aurelia.esanu@ms.md
Vicedirector în administrare, infrastructura și logistică Ludmila Manea (022) 52-81-17 ludmila.manea@ms.md
Șef secție resurse umane Liliana Petcu (022) 53-24-04 liliana.petcu@ms.md
Economist-Șef Iulia Bunduchi (022) 52-81-17
(022) 53-23-95
iulia.bunduchi@ms.md
Contabil-șef Ecaterina Verdeș (022) 53-23-97 ecaterina.verdes@ms.md
Anticamera - (022) 52-81-17 amtbotanica@ms.md
Centrul Consultativ Diagnostic,str.Dacia 5/2
Manager Ion Nogai (022) 52-01-06 ion.nogai@ms.md
Informație
Programare medic specialist
- (022) 52-81-89 -
Centrul medicilor De Familie nr.1 , str. Titulescu 37
Manager (022) 52-71-86
Anticamera - (022) 52-71-86 anticameracmf1@ms.md
Informație - (022) 52-81-52 -
Centrul Medicilor de Familie nr.2 , str. Independenţei 28
Manager Adela Ciobanu (022) 77-05-18 adela.ciobanu@ms.md
Anticamera - (022) 77-05-18 anticameracmf2@ms.md
Informație - (022) 77-04-63 -
Centrul de Sanătate Prietenos Tinerilor - (022) 66-06-76 -
Centrul Medicilor de Familie nr.3 , Bd. Dacia 5/2
Manager Raisa Călin (022) 52-11-14 raisa.calin@ms.md
Anticamera - (022) 52-11-14 anticameracmf3@ms.md
Informație - (022) 52-81-89 -

IMSP AMT Botanica,MD, 2038, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2
Funcția,Serviciu Nume, Prenume Telefon
INFORMAȚIA - (022) 52-81-89
Adminstrația IMSP AMT Botanica,MD, 2038, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2
Funcția,Serviciu Nume, Prenume Telefon
Director IMSP AMT Botanica Marina Golovaci (022) 52-81-17
Vicedirector Medical Georgeta Gavrilița (022) 53-24-08
Vicedirector asistența mamei și copilului (022) 52-10-70
Vicedirector în administrare, infrastructura și logistică Ludmila Manea (022) 52-81-17
Șef secție resurse umane Liliana Petcu (022) 53-24-04
Economist-Șef Iulia Bunduchi (022) 52-81-17
(022) 53-23-95
Contabil-șef Ecaterina Verdeș (022) 53-23-97
Anticamera - (022) 52-81-17
Centrul Consultativ Diagnostic,str.Dacia 5/2
Manager Ion Nogai (022) 52-01-06
Informație,Programare medic de familie/specialist - (022) 52-81-89
Centrul medicilor De Familie nr.1 , str. Titulescu 37
Manager Aurelia Eșanu (022) 52-71-86
Informație - (022) 52-81-52
Centrul Medicilor de Familie nr.2 , str. Independenţei 28
Manager Adela Ciobanu (022) 77-05-18
Informație - (022) 77-04-63
Centrul de Sanătate Prietenos Tinerilor - (022) 66-06-76
Centrul Medicilor de Familie nr.3 , Bd. Dacia 5/2
Manager Raisa Călin (022) 52-11-14
Informație - (022) 52-81-89