Instituţia Medico-Sanitară Publică Asociaţia Medicală Teritorială Botanica, a fost organizată la 01.02.1990 prin decizia Comitetului executiv al raionului Sovietic or. Chişinău nr. 2/6 din 16.01.1990,ordinul Direcţiei sănătăţii al Consiliului municipal Chişinău nr. 396 din 12.12.1989.

Prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 259 din 01.12.1994 şi Decizia Consiliului orăşenesc Chişinău nr. 5/1 din 23.02.1995 instituţii analogice au fost organizate în celelalte sectoare ale municipiului. IMSP AMT Botanica a fost înregistrată la Camera înregistrării de Stat la 19.12.2003, Certificatul MD 0008456. La data de 04.12.2013 IMSP AMT Botanica a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate: certificatele nr.2013 pentru termene de 5 ani, dispune de Autorizaţie sanitară de funcţionare a subdiviziunilor nr. 767 din 28.02.2018 pe un termen de 5 ani.Instituţia are următoarele organe de administrare şi de control:

  • Fondatorul – Direcția Sănătate Consiliul Municipal Chișinău;
  • Consiliul de administrare;
  • Ministerul Sănătăţii;
  • Directorul;
Fondatorul este organul de administrare al Instituţiei medico-sanitare publice şi îşi exercită drepturile de gestionar al Instituţiei medico-sanitare publice prin intermediul Consiliului administrativ şi directorului, conform Statutului.Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de conducere a Instituţiei Medico-Sanitare Publice.IMSP AMT Botanica include următoarele subdiviziuni:
  • Centrul Consultativ Diagnostic;
  • Centrul Medicilor de Familie nr. 1;
  • Centrul Medicilor de Familie nr. 2;
  • Centrul Medicilor de Familie nr. 3;
  • Centrul de Sanatate Muncesti;