Instituția medico - sanitară publică AMT Botanica,în baza Contractului de
acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul
asigurărilor obligatorii de asistență medicală ,

prestează următoarele tipuri de servicii medicalele
I. Asistență Medicală Primară;

II. Asistență medicală specializată de ambulator,inclusiv

   - serviciul ambulatoriu ortopedie și traumatologie;

III. Servicii medicale de înaltă performanță;

IV. Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
I. Asistență Medicală Primară.
Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară programată sau urgentă este obligatoriu înregistrarea la medicul de familie din instituţie, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al MS şi CNAM nr. 1087/721-A din 30.12 2016, fiind respectat principiul deservirii teritoriale a populaţiei cu acordarea îngrijirilor medicale persoanelor în contextul familiei şi familiilor în cadrul comunităţii.
II. Asistență medicală specializată de ambulator
Este prestată persoanelor din sectorul Botanica, inclusiv din CS Sângera și CS Băcioi de către medicii specialiști:
 • Ftiziopneumolog
 • Ginecolog
 • Infecționist
 • Pediatru
 • Gastrolog
 • Ortoped (copii)
 • Endocrinolog
 • Logoped
 • Alergolog
 • Geriatru
 • Pulmonolog
 • Reabilitolog
 • Cardiolog
 • Fizioterapeut
 • Reumatolog
 • Traumatolog-ortoped
 • ORL
 • Oftalmolog
 • Urolog
 • Neurolog (copii și maturi)
 • Nefrolog
Centrul de Sănătate a Femeii ”Dalila”:
 • - Servicii de planificare familială și sănătatea reproducerii
 • - Examene ecografice cu Dopller a fătului
 • - Cabinete pe patologie a colului uterin (Colposcopie)
Laboratorul Clinic Diagnostic oferă servicii paraclinice:
 • Clinice generale
 • Biochimice
 • Imunologice
 • Citologice
 • Bacterioscopice
 • Bacteriologice
Secția imagistică:
 • Ecocardiografia
 • Radiologie de diagnostic digital
 • Ultrasonografie 2D în scara gri
 • Fibrogastroduodenoscopie
Serviciul diagnostic funcțional:
 • Monitorizarea (Holter) ECG
 • Electroencefalografie computerizată
 • Reoencefalografie
 • Spirografie computerizată
 • Electrocardiografie
Serviciul de medicină fizică și reabilitare medicală:
 • Fizioproceduri
 • Kinetoterapie
 • Masaj curativ
 • Spelioterapie
Staționar de zi
 • Se prestează: perfuzii intravenoase, infuzii intravenoase și intramusculare.
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor (str. Independenței, 28)
Oferă servicii tinerilor cu vîrsta 10-24 ani de către specialiști:
 • Pediatru
 • Ginecolog
 • Dermatolog
 • Psiholog
 • Asistent social
III. Servicii de înaltă performanță


Nota:
*Asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă gratuit tuturor persoanelor,inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic, din contul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Modalitatea de adresare
Condiţiile de acordare a serviciilor consultative şi diagnostic le puteţi afla de la medicul Dvs. de familie sau la birourile de informaţii ale Centrelor Medicilor de Familie nr. 1, 2, 3

Înscrierea preventivă constituie precondiţia pentru:

 • Adresarea către medicul de familie(persoanele asigurate la prezentarea buletinului de identitate în original şi persoanele neasigurate)

 • Adresarea către medicul specialist
  • Persoanele asigurate - cu bilet de trimitere al medicului de familie;
  • Persoanele asigurate, cu unele diagnoze, prevăzute de Programul Unic al Asigurărilor Obligatorii cu dreptul de adresare directă la specialist - iniţial cu îndreptarea medicului de familie, ulterior direct (periodicitatea este recomandată de către medicul specialist în fişa medicală)
  • Persoanele neasigurate - contra plată în casa instituţiei
  • Urgenţele medicale - prin adresarea la medicul de familie. În lipsa acestuia asistenta medicală de la cabinetul de triaj sau asistenta coordonatoare va organiza consultul necesar.

 • Adresarea către serviciile diagnostice

  • Persoanele din sectorul Botanica
   1. Cu bilet de trimitere al medicului de familie;

   2. Cu bilet de trimitere al specialistului;

  • Persoanele asigurate prin contract cu alte instituţii medicale:
   1. Cu îndreptare de la specialist

Nota:
*Persoanele asigurate care se află pe listele medicilor de familie din alte teritorii, cu care AMT Botanica nu a încheiat contracte de reciprocitate, vor plăti pentru investigaţiile efectuate la AMT Botanica.
Condiţiile generale de acordare a asistenţei medicale pentru fiecare tip de asistenţă medicală şi servicii medicale prestate în cadrul instituției
1) atât în caz de boală cât şi în caz de vizită profilactică, persoana se prezintă iniţial, cu actul de identitate şi/sau poliţa de asigurare obligatorie de asistentă medicală la medicul de familie, care organizează asistenţa medicală necesară în volumul stabilit de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală şi Norme metodologice de aplicare a Programului unic al AOAM;
2) asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă gratuit tuturor persoanelor,inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic, din contul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
3) medicamentele compensate se prescriu persoanelor asigurate, cu excepţia medicamentelor compensate psihotrope, anticonvulsivante, antidiabetice, care se prescriu persoanelor neasigurate, conform indicaţiilor medicale, conform Ordinului nr. 492/139 din 22.04.2013, art.2 alin.4(b);
4) statutul de persoană asigurată/neasigurată se confirmă prin interogarea, în modul stabilit, de către lucrătorii medicali autorizaţi ai Sistemului informaţional automatizat „Asigurare obligatorie de asistență medicală” al CNAM, utilizînd codul numeric personal (IDNP) din actul de identitate al persoanei sau numărul poliţei de asigurare obligatorie;
5) consultaţia persoanei neasigurate de către medicul specialist de profil se efectuează contra plată și este achitată de către pacient în casa instituţiei în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cu excepţia serviciilor medicale pentru maladiile social-condiţionate și stările de urgență, conform următoarei liste:
 • tuberculoza;

 • psihozele şi alte tulburări mentale şi de comportament;

 • alcoolismul,narcomania;

 • afecţiunile oncologice şi hematologice maligne confirmate;

 • HIV/SIDA şi sifilisul;

 • hepatita virală acută A, botulismul, meningitele şi meningoencefalitele virale, bacteriene şi parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă şi paratifoidă, tifosul exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria, poliomielita, rubeola;

6) Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate în cadrul asistenţei medicale primare persoanelor neînregistrate pe lista medicului de familie din instituție, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, sunt achitate de pacient în casa instituţiei, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale primare gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală medicală sau, în cazul refuzului pacientului de a consemna acordul dat, constatarea procedurii de informare prin semnătura suplimentară a șefului subdiviziunii;
7) Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului de familie se acordă gratuit conform indicaţiilor medicale, indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate) şi sînt specificate în compartimentul I la anexa nr.4 al Programului unic;
8) Serviciile medicale paraclinice la trimiterea medicului specialist de profil specificate în compartimentul II la anexa nr.4 al Programului unic se efectuează gratuit persoanelor asigurate (iar persoanelor neasigurate doar în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator (p.5);
9) Serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice se acordă gratuit doar persoanelor asigurate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală la trimiterea medicului de familie şi medicului specialist de profil, specificate în compartimentul III la anexa nr.4 al Programului unic.
10) Investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare, necesare în cadrul organizării examenelor medicale în Comisii: examinarea medicală a candidaţilor şi conducătorilor de vehicul; pentru port armă se efectuează contra plată, achitată în modul stabilit nemijlocit de persoană. Examinarea medicală periodică a angajaţilor în condiţii nocive de muncă se efectuează contra plată, achitată în modul stabilit de către angajator conform contractului de prestare servicii.
11) Serviciile medicale de înaltă performanţă pe tipurile, specificate în anexa nr.5 al Programului Unic se acordă gratuit doar persoanelor asigurate pentru prestarea acestui tip de servicii de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Lista cărora și volumul de servicii contractate pentru fiecare prestator se publică pe pagina WEB a instituție,i care prestează serviciile și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.