Raport cu privire la achizițiile publice în conformitate cu legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Raport cu privire la achizițiile de valoare mică în sumă mai mare de 10 mii lei, achizițiile efectuate conform excepțiilor prevăzute în Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale.