AMT BOTANICA - ÎNGERI PROFESIONIȘTI CU VOCAȚIE ÎN SALVAREA VIEȚILOR ȘI SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI !

IMSP AMT Botanica, fondată în anul 1990, cu subdiviziunile CMF nr. 1, CMF nr. 2, CMF nr. 3, CS Munceşti, CCD şi servicii auxiliare (CSF Dalila, CSPT, Serviciul traumatologie şi ortopedie de ambulator), este una din cele mai mari instituții din municipiu care prestează servicii medicale de asistență medicală primară și specializată de ambulator la circa 200 mii populaţie din s. Botanica, inclusiv servicii consultative şi paraclinice populaţiei din c. Sîngera, Băcioi, or. Aeroport.

Scopul de bază al instituţiei este asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale  de calitate, identificarea problemelor medicale prin evaluarea indicatorilor de activitate, elaborarea măsurilor de optimizare a managementului întru menţinerea şi ameliorarea continuă a sănătăţii populaţiei din teritoriul prescript.

Instituția este condusă de către dl director Ion NOGAI din anul 2014, personalitate şi profesionist remarcabil cu calități manageriale deosibite, spirit de echipă, care  îşi propune în activitate obiective concrete de optimizare a managementului capacităţilor disponibile, împreună cu echipa administrativă implementează cu succes şi coordonează realizările Politicii Naţionale şi Municipale de Sănătate.

Indicatorii de activitate instituţionali şi manageriali se datorează aportului conştiincios a celor 600 angajaţi: 245 medic, 235 asistenţi medicali, 30 personal medical inferior şi personal auxiliar,  unei munci asidue în echipă, coordonată de către director,  vicedirectori, manageri şi șefi de secții. Realizarea indicatorilor de performanţă în Asistenţa Medicală Primară, Asistenţa Medicală Specializată de Ambulatoriu, Indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei sunt valorificaţi prin implementarea sistemului de Management Financiar şi Control.

Calitatea serviciilor medicale prestate sunt în permanentă îmbunătățire prin:      – instruirea continuă a medicilor și asistenților medicali (86% deţin categoria de calificare);

  • asigurarea cu utilaj performant de radiologie şi imagistică, laborator, prelucrarea şi dezinfectarea instrumentariului, gestionarea deşeurilor provenite din activitatea medicală;
  • crearea condițiilor confortabile şi sigure de muncă cu achiziţionarea de mobilier și tehnică de calcul
  • asigurarea unui climat pozitiv pentru pacienți.

În realizarea acestor obiective medicii se conduc de prevederilor Protocoalelor clinice, Ghidurilor, standardelor medicale de diagnostic şi tratament. Măsurile stipulate în Programele Naţionale şi municipale în vederea abordării şi soluţionării problemelor comunitare, aspectelor multidisciplinare ale factorilor ce determină starea de sănătate, calitate şi longevitate a vieţii sunt realizate prin implicare multidisciplinară a Administraţiei Publice Locale, Direcţiei protecţiei drepturilor copiilor, Direcţiei asistenţă socială.

Anul 2020… instituția și- a inceput activitatea prin evaluarea realizărilor în anul 2019 și trasare unor obiective concrete în acest an întru modernizarea şi renovarea în continuare a bazei tehnico-materiale şi a condiţiilor de muncă, fiind remarcat faptul că în ultimii ani se mențin indicatori demografici satisfăcători, un spor pozitiv al natalității, indicatori ai mortalității generale şi infantile atinși și menținuți conform Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniumului.

Dar, începînd cu luna martie curent, odată cu instalarea situației epidemiologice la infecția cu Coronavirus de tip nou COVID-19, instituţia şi-a reorientat activitatea asistenţei medicale primare şi specializate de ambulator de la politica de tratament şi vizite la medic în policlinică  spre politica de promovare a sănătăţii publice prin comunicare şi rezolvarea problemelor de sănătate a pacienţilor la distanţă, prin telefon. Un lucru enorm, dificil, complicat şi cu responsabilitate sporită din partea medicului în luarea deciziilor fără a vedea pacientul.

Totodată, comunicarea eficientă medic-pacient induce o implicare mai activă şi responsabilizare din partea pacienţilor. 

Comitetul pentru Situaţii Exepţionale instituţional sub conducerea dlui director Ion NOGAI, a elaborat un şir de măsuri administrative, de control al mediului în care activează colaboratorii, evaluarea riscurilor şi gestionarea expunerii personalului la COVID 19, triajul vizitatorilor la întrare în policlinică şi circuitul acestora. În contextul realizării prevederilor actelor normative privind controlul şi prevenirea răspîndirii infecţiei, în toate subdiviziunile a fost aprobat  un regim de activitate cu restricţii, dificil pentru pacienţi şi angajaţii instituţiei.

În situaţia creată, prioritar a fost instruirea personalului privind infecţia cu coronavirus, măsurile de protecţie, aspectele comunicării cu populaţia, identificarea cazurilor suspecte, probabile şi semnele clinice ale maladiei şi depăşirea unor momente psihologice în situaţia nouă. Conştientizarea impactului major al acestei infecţii cu răspîndire rapidă, mobilizarea întregului colectiv de medici şi asistenţi medicali, a personalului auziliar a demonstrat exigenţă sporită în situaţii de criză.

Administraţia instituţiei a asigurat din primele zile personalul subordonat cu echipamente de protecţie personală: măşti, mănuşi, botoşei, bonete, halate şi combinizoane de unică folosinţă, ulterior cu ochelari, respiratoare şi viziere. Suport la acest capitol au fost şi donaţiile din partea Administraţiei Publice Locale, MSMPS. Zilnic, sub responsabilitatea asistentei şefe a instituţiei Tatiana Curus este evaluat stocul echipamentelor de protecţie, dezinfectanţilor şi preparatelor biocide cu suplinirea permanentă şi rezerve pentru 2 luni, fiind achiziţionate din sursele CNAM sau APL cu actualizarea Listei de echipamente esențiale, materiale și medicamente.

Primul caz de îmbolnăvire cu COVID-19 în s. Botanica a fost înregistrat la 18 martie cu o răspîndire foarte rapidă în sector, ca şi în toată ţara. Astfel, la 30.05.2020 numărul persoanelor infectate a ajuns la 530 persoane, cu 300 persoane tratate şi cu mare regret -20 cazuri de deces. Pe parcursul a 3 luni cei 105 medici de familie şi circa 80 asistenţii medicali de familie au monitorizat starea de sănătate a 7000 persoane revenite în ţară care s-au aflat în autoizolare timp de 14 zile şi peste 1500 persoane aflate în carantină de la 14 pînă la 28 zile, monitorizare, care include comunicare cu aceste persoane zilnic, la telefon, privind starea de sănătate, informare despre reguli şi măsurile de igienă şi precauţie, primele semne ale infecţiei şi tactica în cazul apariţiei acestora.

La deschiderea IMSP strategice spitaliceşti destinate pacienţilor cu COVID-19: Centrului COVID-19 şi a Centrului Constructorul COVID-19, colaboratorii din diferite structuri ale instituţiei au dat acordul de a activa în condiţii ce diferă de activitatea din ambulator  şi cu risc sporit de infectare. Astfel, în instituţiile nominalizate au fost detaşaţi şi deja au revenit în serviciu la activitatea de bază

medici de familie: Irina Gradinar- şef secţie medicina de familie, Valentina Avdeeva, Sergiu Braga, Igor Jalbă, Alina Ladaniuc, Elena Istratiuc;

medici infecţonişti:  Moşoi Olimpiada şi Victoria Viziru;

medicii chirurgi: Adrian Nistrean şi Valeriu Harghel;

asistenţii medicali: Carp Svetlana, Rotaru Diana, Gherman Nadejda, Matcovschi Svetlana, Mocanu Alina, Mişina Ludmila;

Veronica Petica- laborant;

Maxim Dima şi Roman Cebotarenco-operatori IT.

Cu recunoştină şi respect pentru curaj şi dăruire de sine pentru colegii care nu au ezitat nici o clipă întru a aduce beneficiu sănătăţii populaţiei!

Din 10 aprilie, odată cu majorarea numărului de cazuri, conform actelor normative în vigoare, medicii de familie au iniţiat tratamentul formelor uşoare de COVID -19 confirmat, la domiciliu.Astfel, pînă la moment au fost incluşi 135 pacienţi, din ei 62 pacienţi s-au vindecat. Această metodă de tratament  impune nişte reguli şi mai riguroase în monitorizarea stării de sănătate, comunicarea cu pacientul de 3 ori pe zi, notificarea parametrilor de sănătate în documentaţia de evidenţă medicală aprobată, cu griji pentru sănătatea pacienţilor şi ardere profesională.   Şi în aceste condiţii lucrătorii medicali dau dovadă de profesionalism, îndeplinindu-şi cu vocaţie obligaţiunile de funcţie. Un risc major pentru lucrătorii medicali implicaţi în monitorizarea tratamentului la domiciliu este prelevarea probelor testului COVID la domiciliu. Trei echipe mobile formată din 6 asistenţi medicali, care s-au oferit pentru acest serviciu, instruiţi şi echipaţi conform cerinţelor, însoţiţi de şofer, de 2 ori pe săptămână se deplasează la domiciliu pacientului şi prelevează probele cu respectarea strictă a măsurilor de protecţie: Lidia Sula, Angela Oprea, Ilona Caraman, Ludmila Furtună, Doina Popuşoi, Nadejda Leunte, Maria Laur şi şoferul Veaceslav Baranov. Această echipă a efectuat 57  testări la domiciliu!

 În aceste momente dificile alături de lucrătorii medicali a fost permanent echipa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, şef Veronica Cumpănă- psiholog,  care au elaborat pliante cu sfaturi în susţinerea psihologică, şedinţe on-line cu medicii pentru relaxarea emoţională. Cu suportul voluntarilor au montat video spoturi pentru adolescenţi privind măsurile de profilaxie a infecţiei cu Coronavirus, fiind plasate pe reţelele de socializare.

Centrul Sănătăţii Femeii „Dalila”, şef Vera Melniciuc-medic cordonator obstetrică şi ginecologie, cu gen de activitate în sănătatea femeii, planificarea familiei, consultul şi tratamentul stărilor precanceroase, supravegherea gravidelor cu complicaţii în sarcină, în condiţiile stării de urgenţă COVID-19, în conlucrare cu medicii de familie şi-a reorganizat activitatea pentru cazuri de urgenţă şi sarcină complictă.

La moment IMSP AMT Botanica, conform Hotărîrilor Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, gradual revine la reluarea activităţilor în condiţiile respectarii stricte a măsurilor de control şi combatere a infecţiei COVID 19 :

– relansarea activităţilor medicale programate acordate gravidelor şi copiilor;

– reluarea activităţilor de imunizare a copiilor;

– monitorizarea pacienţilor cronici cu maladii nontransmisibile cu impact major asupra sănătăţii ( boli cardiovasculare, diabet zaharat).

Situaţia privind infecţia cu COVID -19 în ţară şi cu accent în mun. Chişinău, rămîne la fel de alarmantă şi instituţia este pregătită de a face faţă acestor încercări întru bunăstarea populaţiei prin fortificarea capacităţilor şi utilizarea echitabilă, optimală şi eficace a resurselor disponibile. 

IMSP AMT Botanica, necătând la situația impusă de pandemia COVID -19 continuă activitățile conform scopului și obiectivelor trasate pentru anul 2020, care includ:

                      MISIUNEA:

          Prestarea la standarde de excelență a serviciilor medicale primare și specializate de ambulatoriu cost eficiente, cât mai aproape de nevoile comunității, prin responsabilizare etică, socială și financiară a tuturor elementelor structurale instituționale, în parteneriat cu toți actorii comunitari ce pot contribui la fortificarea sănătății publice.

 

                        SCOPUL:

     Îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației sectorului Botanica prin acces geografic și temporal echitabil la servicii medicale esențiale, fundamentate pe dovezi, optimizarea serviciilor de sănătate, cu accent pe intervențiile cu caracter preventiv.

                        OBIECTIVE:

      – Fortificarea capacităților Sistemului Instituțional de Management al Calității serviciilor medicale; Sistemului de Control Intern Managerial; Audit medical și financiar intern și extern, întru sporirea calității serviciilor medicale și obținerea gradului înalt de satisfacție al pacienților;

     – Menținerea realizărilor din ultimii ani ale Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, prin sporirea exigenței medicilor în prevenirea, depistarea precoce a complicațiilor în sarcină și întreprinderea măsurilor prompte întru micșorarea pierderilor perinatale;

    – Respectarea de către medicii de familie și echipa sa a cerințelor ordinului MSMPS  în vigoare cu privire la Standardele de supraveghere a copiilor în condiții de ambulatoriu, conlucrarea eficientă cu medicii specialiști, inclusiv în realizarea Programului Național de Imunizări, intensificarea colaborării cu actorii comunității implicați în  creșterea unei generații sănătoase;

    – Renovarea continuă a bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor prin utilizarea tehnologiilor înalt specializate și cost eficiente în prestarea serviciilor medicale; 

    – Îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale și manageriale ale resurselor umane, asigurării  integrității persoanelor cu funcții decizionale;

   –  Monitorizare eficientă și continuă a planificării și executării bugetului, evidenței contabile și a patrimoniului, serviciului de achiziții publice și de executare a contractelor, a procesului de salarizare;

    – Perfecționarea continuă a managementului tehnologiilor informaționale, inclusiv SIA AMP cu respectarea strictă a Politicii de securitate a instituției, a politicilor de comunicare, documentare a proceselor instituționale;

    – Continuarea implementării politicilor de promovare și conservare a sănătății populației, cultivarea comportamentelor preventive în scopul îmbunătățirii indicatorilor de sănătate, creșterii calității vieții și reducerii nevoilor de îngrijiri medicale.

Mesaj de Felicitare

Stimați colegi!

           Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul Sărbatorii profesionale – Ziua Lucrătorului Medical și Farmacistului.

         Doresc tuturor,multă sănătate, răbdare, optimism și multă încredere în ceea ce facem noi zi-de-zi. Mă bucur mult că reușim să ne îndeplinim datoria cu cinste  și indiferent de situație rămânem uniți și fideli profesiei noastre  nobile.

       Ați demonstrat prin dragoste, performanțe, bucurie sufletească succesele obținute pe parcursul activității dumneavoastră. Să aveți mereu recunoștința și respectul profund din partea pacienților și a apropiaților dumneavoastră.

     La mai mult și la mai mare!

 

Cu prfund respect și considerațiune,

Ion NOGAI, director IMSP

AMT Botanica, mun.Chișinău