Situaţia epidemiologică şi morbiditatea determinată de bolile diareice acute discutată în cadrul ședinței Consiliului Calității

Analiza situaţia epidemiologice şi morbiditatea determinată de bolile diareice acute (BDA), dar și evaluarea activității medicilor de familie din cadrul Centrelor Medicilor de Familie la acest compartiment, a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Calității al IMSP AMT Botanica în luna mai curent.

Conform datelor prezentate în cadrul ședinței, morbiditatea prin BDA înregistrează creşteri sezoniere în lunile iunie-septembrie, fiind una din cele mai comune boli infecțioase din lume. Incidenţa prin BDA ocupă locul doi în structura morbidităţii cauzate de boli infecţioase, după infecțiile resporatorii și virale acute.

Morbiditatea prin BDA are o tendinţă de diminuare pe parcursul ultimilor 3 ani, înregistrînd morbiditatea de  la 824,4 în 2019 la 469,3 la 100 000 populație în anul 2021. Incidenţa morbidității prin BDA la copiii înregistrează o descreştere de la 3448,9 cazuri în anul 2019 la 2227,7 cazuri la 100 mii în anul 2021, copiii primului an de viaţă deasemenea înregistrează descreștere  de la 10273,5 în 2019 la 6289,7 la 100 mii populație în 2021.

În I trimestru 2022 morbiditatea prin BDA a înregistrat o incidență de 135,3cazuri la 100.000 populație.  La maturi morbiditatea prin BDA în I trimestru 2022  constituie 25,8 cazuri la 100 mii populație, risc de creștere considerabilă până la sfârșit de an. Grupul de risc pentru infectare prin BDA rămân copiii și constituie 83,2% din cazurile înregistrate în I trimestru 2022. Încidența prin BDA la copiii primului an de viață  în primul trimestru s-a înregistrat circa ½ din cazurile anului 2021, ce prezintă risc de creștere considerabilă a morbidității în anul 2022

Fortificarea programelor de informare a populaţiei privind măsurile de prevenire a BDA şi necesitatea solicitării asistenţei medicale în caz de boală poate contribui semnificativ la reducerea surselor de infecţie în populaţie şi limitarea răspândirii cazurilor noi de boală.

În context, în lunile aprilie-mai în toate subdiviziunile AMT au fost desfășurate seminare la compartimentul profilaxiei BDA și holerei în scopul pregătirii profesionale continue a cadrelor medicale. Tradițional, în luna mai, în țară se desfășoară lunarul de profilaxie și combatere a bolilor diareice acute (BDA).

Membrii Consiliului au reiterat necesitatea afișării materialelor vizuale pentru pacienți și personal privind prevenirea BDA, cât și desfășurarea campaniilor de informare privind prevenirea infecțiilor care cauzează apariția gastroenteritelor acute.