Seminar privind măsuri de îmbunătățire a procesului de imunizare a copiilor

     În cadrul IMSP AMT Botanica la 09.03.2022, în contextul crizei actuale a conflictului din Ucraina, afluxului potențial continuu al populației strămutate, a riscului crescut pentru urgențe umanitare și de sănătate publică, în scopul intensificării măsurilor preventive  eficiente și în timp util a maladiilor prevenibile prin vaccinare a fost convocată ședința comună a medicilor de familie, asistenților medicali, medicilor specialiști profil pediatric și medicului epidemiolog CSP Chișinău d. Oxana Constantinova. La întrunire, cu prezența dnei Marina GOLOVACI, directorul instituției, vicedirectorilor, conducătorilor de subdiviziuni au fost discutate măsuri de îmbunătățire a procesului de imunizare a copiilor, realizarea prevederilor PNI, cât și aspecte de imunizare a persoanelor, inclusiv copiilor refugiați. Vaccinarea refugiaților are ca scop intervenții specifice pentru ai proteja împotriva oricăror focare de boală prevenite prin vaccinare.

    Lucrătorii medicali au fost atenționați asupra măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea, identificarea și răspuns rapid la semnalele focarelor de boli prevenibil.