Prevenirea și controlul tuberculozei în rândul populației –o prioritate pentru asistența medicală primară din cadrul AMT Botanica

Implementarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022- 2025  și conlucrarea dintre serviciile de asistență medicală primară și actorii relevanți în domeniu a fost subiectul discutat în cadrul ședinței cu vicedirectorii și managerii subdiviziunilor AMT Botanica, șefii secțiilor medicinei de familie, auditorii medicali și asistenții medicali superiori.

Astfel, în urma discuțiilor și analizei indicatorilor privind profilaxia și controlul tuberculozei, au fost reiterate acțiunile de profilaxie a tuberculozei, care vor fi axate:

-Vaccinarea BCG a tuturor nou-născuților, începând cu ziua a doua de viață, care se efectuează, de regulă, în matemitate, iar dacă nu a fost realizată vaccinarea în maternitate, atunci aceasta va fi realizată în cadrul medicinei primare;

– Examenul medical profilactic clinic și prin radiografia pulmonară standard (digitală sau convenlională) la angajare și cel puțin o dată pe an sunt obligatorii pentru grupurile de populație stabilite prin ordinul Ministerului Sănătății;

-Identificarea persoanelor cu semne sugestive pentru TBC, din grupurile cu risc pentru TBC, grupurile de populație care necesită vigilență sportă, contingentele pereclitante. Persoana identificată cu TBC trebuie tratată, instruită, în caz de abandon, de informat de urgență serviciul specializat.

-Desfășurarea acțiunilor de informare a populației vizavi de tuberculoză, măsurile de protecție și importanța adresării la medic și inițierea tratamentului în timp scurt.