Gala Excelenței în Sănătate a mun. Chișinău, ediția I – Nominaliează medicul care ți-a marcat viața!

Primăria municipiului Chișinău și Direcția generală asistență medicală și socială anunță despre organizarea Galei Excelenței în Sănătate a municipiului Chișinău, ediția I, anul 2023. Evenimentul se va desfășura în conformitate cu calendarul Organizației Națiunilor Unite, în contextul marcării Zilei Mondiale a Sănătății la 7 aprilie 2023, cu genericul „Sănătate pentru toți” și marcării a 75 ani de la instituirea Organizației Mondiale a Sănătății.

Gala Excelenței în Sănătate a municipiului Chișinău își propune promovarea excelenței profesionale, responsabilității, motivației și prestigiului profesiei medicale și promovării sănătății ca valoare comunitară. Concursul va cuprinde anii 2020-2023 – ani marcați de urgențe majore în sănătatea publică: pandemia COVID-19, multiple provocări epidemiologice, criza umanitară a persoanelor refugiate din Ucraina etc., cu nominalizări publice la diferite secțiuni de concurs.

La concurs pot fi nominalizate, în funcție de secțiune, entități medicale, echipe și/sau persoane fizice (lucrători medicali, manageri, reprezentanți ai mediului academic, societății civile, business-ului, comunicatori în sănătate) din cadrul instituțiilor publice și private a sistemului de sănătate de pe teritoriul municipiului Chișinău, instituții de învățământ medical, organizații neguvernamentale, autorități publice municipale, ținându-se cont de criteriile de eligibilitate.

Concursul reprezintă un proces de participare publică: alături de instituțiile medicale publice și private, publicul și societatea civilă sunt încurajați să înainteze și să propună nominalizări, conform Regulamentului atașat. Nominalizate se vor referi la perioada 7 martie 2020 – 7 martie 2023.

Dosarul de nominalizare va conține următoarele informații obligatorii: numele complet a entității/echipei/persoanei nominalizate, categoria la care este nominalizată, informațiile de contact (telefon fix, telefon mobil, e-mail); numele persoanei sau entității care nominalizează, inclusiv informațiile de contact (telefon fix, telefon mobil, e-mail); textul de expunere succintă a performanțelor și reușitelor pentru care persoana sau entitatea/echipa nominalizată merită să fie laureatul Galei Excelenței în Sănătate a municipiului Chișinău, cu enumerarea punctuală a dovezilor, faptelor, acțiunilor remarcabile realizate de către entitatea/echipa sau persoana nominalizată.

Propunerile candidaților pentru Gala Excelenței în Sănătate a municipiului Chișinău vor fi expediate în format electronic până la data limită de 27 martie 2023, ora 17:00, la adresa e-mail: sanatate@dgams.md

AMT Botanica îndeamnă toți pacienții care au fost deserviți de instituție să nominalizeze medicul care l-a marcat pe parcursul vieții și care i-a fost alături în momente grele și de fericire. Regulamentul Galei Excelenței în Sănătate a municipiului Chișinău 2023 este plasat pe site-ul Primăriei Municipiului Chișinău www.chisinau.md și pe site-ul Directei Generale de Asistență Medicală și Socială www.dgams.md (https://dgams.md/gala-excelentei-in-sanatate-a-municipiului-chisinau-editia-i/și).

Vă mulțumim pentru încredere!