Implementarea Protocolului clinic național privind diabetul zaharat necomplicat discutată în cadrul Consiliului Calității

Evaluarea nivelului de implementare a Protocolului clinic național privind diabetul zaharat necomplicat în toate subdiviziunile instituției, a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Calității al IMSP AMT Botanica.

Actualitatea temei a fost impusă de multiplele complicații ale morbidității prin diabet zaharat, care comportă riscuri majore de dizabilitate și deces prematur, aspecte cu impact pregnant asupra sănătății populației.

În acest context, Consiliul e elaborat și desfășurat un Chestionar în toate subdiviziunile AMT Botanica, care conține itemii cunoașterii de către medicii de familie a metodelor de diagnostic și tratament în Diabetul zaharat.

În urma evaluării rezultatelor, Consiliul a decis intensificarea măsurilor cu privire la conduita corectă, ritmică a tuturor persoanelor cu diabet zaharat, asigurarea evidenței statistice corecte a persoanelor cu diabet zaharat după tip, complicații acute și cronice, tipul tratamentul administrat și informarea tuturor persoanelor diabetice despre prevederile noi în prescrierea insulinelor injectabile și a dispozitivelor medicale pentru controlul glicemiei.