Activitatea medicală și economico-financiară a AMT Botanica,pe parcursul anului 2022

   La data 8 februarie curent,  în cadrul IMSP AMT Botanica a fost desfășurată ședința Consiliului de administrare cu prezentarea  bilanțului  activității instituției pentru anul 2022, la care au participat Boris GÎLCA, șeful DGAMS a Consiliului mun. Chișinău, Violeta BALTĂ, șeful Secției Sănătate, Marina Golovaci, directorul IMSP AMT Botanica,  Virgil Prisacari, președintele Comitetului Sindical, vicedirectori, manageri de subdiviziuni, asistenta șefă AMT, asistenții superiori CMF, șefii secțiilor specializate, personalul de administrare.

   Reducerea indicilor mortalității generale și în vârstă aptă de muncă, creșterea sporului natural al populației sunt indici demografici pozitivi prezentați în cadrul ședinței. La fel, a sporit accesibilitatea persoanelor la consult specializat, astfel, pe parcursul anului trecut, numărul pacienților care s-au adresat la medicina specializată de ambulator a crescut cu circa 30.000 de persoane, cei mai solicitați medici specialiști fiind: ftiziopneumologii, neurologii maturi și ortopezi -traumatologi.

Totodată, 1682 pacienți față de 1457 în anul 2021, s-au tratat  în cadrul celor trei staționare de zi, în care sunt desfășurate 25 paturi de profil general.

Incidența morbiditîții la tuberculoză a crescut de la 28,8 cazuri la 100 mii populație în naul 2021 la 29,4 cazuri, s-a  micșorat numărul copiilor depistați cu Tbc de la 16 anul  2021  la 5 în anul evaluat.

S-au micșorat complicațiile morbidității cardiovasculare atât numărul de cazuri de infarct miocardic acut, cât și numărul cazurilor de ictus cerebral.

Au fost atinși indicatori favorabili de examinare medical profilactică a populației în cadrul campaniilor de screening pentru depistarea activă și în stadia precoce a  patologiilor cardiovasculare, diabetului, neoplasmelor de diversă localizare, tuberculozei, hepatitelor virale, HIV.

    Informarea populației cu privire la prevenirea bolilor transmisibile și netransmisibile a fost o prioritate pentru instituție, fiind desfășurate mai multe campanii de informare și schimbare de comportamente cu privire la modul sănătos de viață, atât în mediul online , cât și ofline, prin diseminarea materialelor informative, participare în cadrul emisiunilor televizate și interviurilor. În același context, medicii de familie și asistenții medicali au fost instruiți cu privire la comunicarea interpersonală cu privire la imunizarea de rutină a copiilor.

Au fost prezentați un șir de indici favorabili privind managementul economico-financiar a instituției, fiind realizate economii esențiale financiare, urmare a procedurilor de achiziții publice și managementul eficient al procurărilor, precum și relatate majorări ale veniturilor extrabugetare prin încheierea contractelor de prestare a serviciilor și controlul plăților efectuate în casa instituției.

Boris Gîlca și  Marina Golovaci au mulțumit colectivul IMSP AMT Botanica pentru munca depusă și au urat succese în continuare în gestionarea eficientă a instituției în scopul prestării unor servicii calitative populației din sectorul Botanica.