Ziua Mondială Împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri: Evidențele sunt clare: investiți în prevenție

Pe data de 26 iunie 2024 se marchează Ziua Internațională împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri. Această zi este dedicată conștientizării problemelor complexe asociate consumului de droguri și promovării unei abordări bazate pe drepturile omului și compasiune pentru a ajuta persoanele afectate.

Consumul de droguri rămâne o problemă globală majoră, afectând milioane de oameni din întreaga lume. Stigmatizarea și discriminarea celor care consumă droguri agravează sănătatea fizică și mentală a acestora și îi împiedică să acceseze ajutorul necesar. Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă subliniază importanța adoptării unor politici centrate pe oameni, bazate pe dovezi și respect pentru drepturile omului.

Date și Statistici
În 2021, aproximativ 1 din 17 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani a consumat un drog în ultimele 12 luni. Numărul utilizatorilor a crescut de la 240 milioane în 2011 la 296 milioane în 2021. Canabisul rămâne cel mai folosit drog, cu 219 milioane de consumatori în 2021, pe locul doi fiind amfetaminele. În Republica Moldova incidența prin narcomanie a constituit în anul 2022 – 39,6 la 100000 locuitori, în 2021 – 26,3 la 100000 locuitori.

Abordarea Adicției și Prevenirea
Adicția este o condiție medicală care afectează creierul și schimbă comportamentul. Persoanele care suferă de dependență de droguri au adesea una sau chiar mai multe probleme de sănătate asociate, precum afecțiuni pulmonare, cardiace, accidente vasculare cerebrale, cancere sau afecțiuni mintale (anxietate, depresie, etc). Din cauza faptul că alterează funcțiile fizice și psihice, consumul de droguri este asociat cu mai multe riscuri pentru viața și sănătatea consumatorilor, dar și a celor din jurul lor, printre care se enumeră:

  • riscul de contractare a unor boli infecțioase, precum HIV, hepatită B și hepatită C, în situația în care drogurile sunt administrate folosind aceeași seringă
  • riscul de adoptare a unor comportamente riscante (ex: act sexual neprotejat).
  • riscul accidentelor produse de persoane care folosesc droguri.
  • riscul de a recurge la violența domestică, sub diferite forme: agresiune fizică, agresivitate verbală și psihologică, abuz sexual, constrângere economică, toate acestea  putându-se manifesta atât in familie, cât și în relația cu alte persoane.

Persoanele afectate de adicție întâmpină probleme în ceea ce privește oprirea sau controlul consumului de droguri, chiar dacă știu că acestea sunt dăunătoare, de aceea tratamentul adicției necesită o abordare multidisciplinară, care să includă tratament medicamentos, psihoterapie și suport pe termen lung. Depășirea dependenței nu este o simplă încercare de a rezista tentației sau o chestiune de voință, recuperarea implicând tratament medicamentos pentru a depăși nevoia de a consuma drogul și sevrajul, dar și alte forme de terapie. Chiar dacă necesită măsuri complexe, recuperarea rămâne posibilă.

Programele de prevenire sunt esențiale în lupta  și trebuie să fie bazate pe dovezi științifice, monitorizare și evaluare continuă. Prevenirea consumului de substanțe vizează stoparea sau amânarea consumului de droguri psihoactive. În Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 233 din 10.04.2020 a fost aprobată Strategia națională antidrog pentru anii 2020-2027, care își propune o abordare multidisciplinară și echilibrată a problemelor ce țin de consumul de droguri, bazată pe o cooperare interdepartamentală, interdisciplinară și intersectorială de toate nivelurile. Programele de prevenție sunt concepute pentru a satisface nevoile oamenilor în anumite etape ale vieții – perioada prenatală, copilăria timpurie, adolescența sau vârsta adultă – și în situații specifice, cum ar fi familiile, cabinetele medicale și comunitățile.