În perioada 28.08.2020-04.09.2020 în sectorul Botanica au fost confirmate 449 persoane cu infecția COVID, inclusiv 6 copii, cu 22,3% mai mult versus săptămâna precedentă, s-au vindecat 262 persoane. Per total în sectorul Botanica au fost confirmate 3559 cazuri, inclusiv – 103 copii. S-au vindecat 1803 persoane inclusiv 63 copii, ce constituie 50,6% din numărul total de infectați. Persoane decedate în perioada evaluată – 0, per total – 70. În carantină la moment sunt plasate sub supravegherea medicilor de familie 519 persoane. De la începutul pandemiei au fost procesate 21000 fișe epidemiologice.
În perioada de referință au fost încadrate în tratament la domiciliu 258 persoane sau  cu 40,9% mai mult ca săptămâna precedentă, ce constituie 57,4% din numărul total de persoane confirmate în perioada analizată. Per total au fost incluse în tratament la domiciliu 1838 persoane, din ele vindecate 1143 persoane, ce constituie 61,3%.
Actualmente, 662 persoane sunt supravegheate și tratate de către medicii de familie la domiciliu. Din numărul total din acestea în săptămâna curentă au fost spitalizată 1persoană cu agravare.
Sunt monitorizate zilnic de către manageri și vicedirectori activitățile consultativ-diagnostice și de tratament, efectuarea examenelor medicale cu scop profilactic, activitățile de imunizare, activitățile de screening în scopul depistării oportune a persoanelor la risc de a face tuberculoză, cancer, diabet zaharat și alte patologii social –condiționate cu impact major asupra sănătății publice.
În acest context, în perioada 18.05.2020-04.09.2020 au fost înregistrate 180500 vizite la medicii de familie și 53678 vizite la medicii specialiști de profil, inclusiv în perioada de referință – 7882 vizite la medicii de familie și 2074 vizite la medicii specialiști de profil.
Concomitent, săptămânal se evaluează asigurarea instituției cu echipament de protecție și dezinfectanți, cu ajustarea necesităților pentru perioada imediat următoare. Urmează să fie livrate în instituție măști, pungi pentru deșeuri ce prezintă pericol biologic, ș. a.
        Conform prevederilor Ordinului MSMPS RM nr. 596 din 19.06.2020, cu modificările ulterioare, au fost recrutate 10 persoane reconvalescente COVID-19 pentru donarea plasmei cu informarea în acest context a CNTS.
Concomitent, la 23.09.2020 este preconizat un eveniment de donare a sângelui în cadrul CMF nr.3.

                                                                                                      Vicedirector medical G. Gavrilița
                                      Protejați familia, copii și bunicii! Respectați cadrele medicale!