La 08.10.2020 în IMSP AMT Botanica a avut loc ședința extraordinară de activitate pe marginea notei informative, prezentatate de către CSP mun. Chișinău ”Cu privire la situația epidemiologică nafavorabilă prin infecția COVID-19 în instituție”.

În cadrul ședinței au fost discutate aspectele privind situația vizată în cadrul fiecărei subdiviziuni cu identificarea neconformităților care au generat agravarea acesteea, a problemelor și impedimentelor de ordin organizator în mediul instituțional. Concomitent, au fost trasate expres măsuri de redresare a situației de referință.

În aceeași ordine de idei, au fost instruiți repetat  managerii de rang superior și inferior privind prevederile Ordinului MSMPS RM nr.388 din 10.04.2020 ”Privind prevenirea și controlul în instituțiile medico-sanitare publice și rezidențiale cu îngrijiri pe termen lung al infecției cu COVID-19”, cât și a obiectivelor Programului instituțional de control al infecției asociate asistenței medicale cu COVID-19 pentru anii 2020-2023.

 Instruiri în cascadă la problema în cauză, se vor efectua pe parcursul zilei în cadrul secțiilor medicină de familie, serviciului asistență medicală specializată de ambulator, serviciului aferent și auxiliar privind respectarea cu strictețe de către toți angajații a prevederilor actelor normative naționale și instituționale, întru minimalizarea riscului de apariție și răspândire în instituție a infecției asociate asistenției meidicale prin infecția cu COVID-19 .