Săptămâna națională de prevenire a intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

În perioada 19 — 25 septembrie 2022 se desfășoară Săptămâna națională de prevenire a intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică cu genericul „Nu lăsaţi substanțele chimice să vă corodeze sănătatea!”. Evenimentul este organizat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în comun cu Instituțiile Medico-Sanitare Publice și Direcțiile de învățământ teritoriale, conform Dispoziției Ministerului Sănătății și are ca scop creșterea gradului de conștientizare a riscurilor prezentate de substanțele chimice și promovării unei culturi de prevenire a acestora în vederea reducerii îmbolnăvirii populaţiei prin intoxicații acute de etiologie chimică, mai cu seamă în rândul copiilor.

Este cunoscut faptul că expunerea la substanțe chimice potențial periculoase poate avea efecte asupra sănătății umane. Există o creștere a problemelor de sănătate care pot fi explicate parțial prin utilizarea iresponsabilă a medicamentelor, produselor de curățat, gazelor, produselor de uz fitosanitar etc. În acest sens, atât la nivel mondial cât și național, zilnic se înregistrează un număr considerabil de intoxicații acute de etiologie chimică (IAEEC).

 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a estimat că numărul cazurilor de intoxicații acute accidentale variază între 3,5-5 milioane de cazuri în întreaga lume, în fiecare an. Dintre acestea, 3 milioane de cazuri sunt severe, ducând la 20 mii de decese, anual. În Republica Moldova, pe parcursul ultimilor ani, numărul cazurilor de intoxicații acute exogene de etiologie chimică rămâne îngrijorător. Evoluția comparativă a acestora, denotă creșterea numărului de persoane intoxicate ca urmare a expunerii la substanțele chimice — de la 820 cazuri raportate în semestrul I al anului 2021 la 932 intoxicații notificate în semestrul I al anului curent. De asemenea, numărul copiilor afectați s-a majorat de la 314 copii la 363 intoxicați.

În Republica Moldova, începând cu anul 2016, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a inițiat marcarea Săptămânii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică (IANEEC) cu implicarea largă a specialiștilor din subdiviziunile teritoriale, a medicilor de familie, profesorilor din instituțiile de învățământ și elevilor.

Pe parcursul acestei săptămâni, sunt realizate activități de informare/sensibilizare și educare (discuții publice, instruiri) a categoriilor vulnerabile de popluație, în special a copiilor, dar și a publicului larg în ansamblu, cu privire la pericolele şi consecinţele intoxicațiilor de etiologie chimică, măsurile de prevenire și protecție a sănătății.