La data de 04 august 2020 a avut loc ședința Consiliului administrativ al IMSP AMT Botanica cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul activității IMSP AMT Botanica pe parcursul a 6 luni ale anului 2020.
  2. Modificări la lista de mijloace fixe pentru anul 2020.
  3. Modificări la lista de state de personal pentru anul 2020.
  4. Evaluarea situației epidemiologice a infecției cu COVID-19 și măsurile întreprinse întru gestionarea ei. Situația la zi.

Indicii de bază ai activității IMSP AMT Botanica pe parcursul a 6 luni ale anului 2020 poate fi accesat la linkul   https://amt-botanica.md/wp-content/uploads/2020/07/INDICATORII-DE-BAZA-AMT-Botanica-2020-6-luni.pdf

Activitatea instituției pe semestrul I a fost apreciată drept corespunzătoare sarcinilor și obiectivelor propuse pentru această perioadă luând în considerare situația epidemiologică. Măsurile întreprinse și cele planificate întru gestionarea cerințelor referitoare la infecția cu COVID-19 sunt considerate conforme.