La data de 7 noiembrie 2019 în IMSP AMT Botanica a avut loc ședința de bilanț al activității instituției pe parcursul a 9 luni ale anului curent. Au fost prezentate rapoartele directorului dl Ion Nogai privind rezultatele activității pe perioada menționată și raportul managerului CCD dl Victor Puiu privind evaluarea resurselor consultative și de diagnostice medical pe perioada de referință.
În cadrul ședinței au fost trasate obiectivele pentru trimestrul IV al anului curent.