La 19.07.2019 în IMSP AMT Botanica a fost desfășurată ședința cu participarea membrilor Consilului administrativ, privind Raportul activității instituției pe parcursul a 6 luni, anul 2019.

În cadrul evenimentului, Dl Director, Ion NOGAI, a prezentat trasabilitatea proceselor medicale, financiare și de structură organizațională, fiind identificate punctele forte și punctele slabe pe domeniile prioritare de activitate.

În timpul discuțiilor, cu implicarea persoanelor responsabile de diferite structuri de activitate, au fost stabilite direcțiile și obiectivele de fortificare a activității instituției în timpul imediat următor la compartimentle de activitate unde s-au înregistrat unele rezerve, întru minimalizarea sau exluderea riscurilor și implicit, îmbunătățirea indicatorilor aferenți compartimentelor de referință.