A treia Săptămână globală de acțiune pentru prevenirea bolilor netransmisibile în perioada 7-13 septembrie 2020 cu tema “Responsabilitatea”.

Bolile netransmisibile (BNT) cauza principală a morbidității, dizabilității și mortalității evitabile, constituie 71% din totalul deceselor globale. BNT, precum bolile cardiovasculare, cancerele, bolile respiratorii cronice și diabetul zaharat sunt determinate în principal de cinci factori de risc modificabili – consumul de tutun, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică, consumul dăunător de alcool și poluarea aerului.

Conform statisticii mondiale, anual de bolile netransmisibile decedează aproximativ 41 milioane de oameni, constituind 71% din totalul deceselor globale, inclusiv 15 milioane de decese premature (între 30 și 69 ani). Majoritatea acestor decese sunt determinate de patru grupuri de boli netransmisibile majore, precum bolile cardiovasculare (17,9 milioane de decese), cancer (9,1 milioane de decese), bolile respiratorii cronice (3,9 milioane de decese) și diabetul zaharat (1,6 milioane de decese), care constituie peste 80% din toate decesele premature prin BNT.
In contextul celor expuse, provocările demografice și inegalitățile în materie de sănătate, asociate cu acţiunea multiplă a factorilor de risc biologici, de mediu, comportamentali compromit starea de sănătate a populației la toate etapele vieții și contribuie în mare măsură la dezvoltarea bolilor netransmisibile – principala cauză de deces în lume.
Republica Moldova se clasifică printre țările cu cea mai înaltă rată a mortalității generale în regiunea europeană, determinată în special de BNT. Pe parcursul a mai multor ani, în structura mortalităţii pe cauze de deces în țară, rămân predominante bolile aparatului circulator, urmate de tumori, bolile aparatului digestiv, traumele şi intoxicaţiile și bolile aparatului respirator.
În anul 2019, în structura cazurilor de decese înregistrate prevalează BNT, în special prin bolile aparatului circulator (58,5%), tumorile (16,8%), bolile cronice ale aparatului digestiv (8,9%) și bolile cronice ale aparatului respirator (4,3%).
Campania anuală a săptămânii globale de acțiune pentru prevenirea bolilor netransmisibile are scopul să atragă atenția statelor asupra prevenirii și controlului BNT. Tema campaniei pentru 2020 este: “Responsabilitatea”, o forță crucială pentru buna guvernare, schimbarea politică și programatică.
Obiectivele pentru 2020 sunt următoarele:
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la amploarea, impactul și urgența bolilor netransmisibile.
• Consolidarea angajamentului politic din partea guvernelor și agențiilor.
• Stabilirea BNT ca o investiție prioritară pentru sănătate și dezvoltare.
•Consolidarea acțiunilor pentru prevenirea BNT, în special a vocilor oamenilor care trăiesc cu boli netransmisibile și a tinerilor.

Responsabilitatea implică monitorizarea angajamentelor și modul în care guvernele folosesc resursele, urmărirea politicilor și acțiunilor din sectorul public și privat pentru a identifica ce funcționează și de ce și unde este nevoie de acțiuni sporite pentru ca acestea să îndeplinească nevoile și drepturile de sănătate ale tuturor oamenilor.
Guvernele s-au angajat în numeroase ținte pentru prevenirea și controlul BNT prin intermediul ONU, cum ar fi țintele BNT OMS și Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), care au mecanisme de răspundere în vigoare pentru realizarea obiectivelor Strategiei naționale, cu scopul de a atinge obiectivul global de reducere a mortalităţii cauzate de boli netransmisibile prevenibile cu 25% către anul 2025. Acestea pot fi consolidate prin activități independente de responsabilitate conduse de societatea civilă.
Cu toții putem contribui la asigurarea faptului că angajamentele se traduc în ținte îndeplinite, pentru a readuce înapoi atenția asupra epidemiei BNT. Societatea civilă, mediul academic și sectorul privat, toate au un rol important. Acțiuni de responsabilizare mai mari în sectoare pot ajuta la eliminarea decalajului evident de responsabilitate pentru progresele înregistrate în BNT.
Tema Săptămânii globale pentru acțiuni 2020 pentru BNT (7-13 septembrie 2020) a fost anunțată în ultima zi a celui de-al treilea Forum al Alianței Globale a BNT, organizat la Sharjah, Emiratele Arabe Unite.
Începând cu 2020, Săptămâna globală de acțiune în materie de BNT atrage energie, inspirație, și adăugă o doză suplimentară de optimism orientat către acțiune.
În ultimii ani, comunitatea globală din domeniul sănătății a solicitat numeroase acțiuni în ceea ce privește prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, iar țările s-au angajat în realizarea Planului global de acțiuni pentru prevenirea și controlul bolilor pentru perioada 2013-2020.
Obiectivul ODD 3.4 solicită, până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature prin boli netransmisibile prin prevenire, tratament și promovarea sănătății și bunăstării mintale.
Se estimează că BNT vor crește cu 17% până în 2025 – deci timpul de a acționa este acum! Acțiunile pot fi mari sau mici – puterea Săptămânii globale pentru acțiune crește prin colaborarea între țări și sectoare spre un obiectiv comun: reducerea mortalității și bolilor prevenibile și îmbunătățirea sănătății și echității în întreaga lume.

Bolile netransmisibile. Fapte cheie:
• BNT sunt principala cauză de deces și dizabilitate la nivel mondial. Anual circa 41 de mil de oameni decedează din cauza unei BNT, echivalent cu 71% din totalitatea de decese la nivel global;
• În fiecare an, 15 milioane de oameni mor din cauza unei BNT cu vârsta cuprinsă între 30 și 69 de ani; peste 86% din aceste decese premature au loc în țările cu venituri mici și medii.
• Bolile cardiovasculare reprezintă cea mai mare parte din totalul deceselor prin BNT, sau 17,9 milioane de persoane anual, urmate de cancer (9,0 milioane), boli respiratorii (3,9 milioane) și diabet (1,6 milioane).
• Bolile cardiovasculare, cancerul, bolile respiratorii cronice și diabetul zaharat – sunt cauza cea mai frecventă de deces și dizabilitate la nivel mondial. Aceste 4 grupuri de boli reprezintă peste 80% din toate decesele premature cauzate de BNT.
• Consumul de tutun, inactivitatea fizică, consumul nociv de alcool și alimentația nesănătoasă crește riscul de a deceda prematur de BNT.
• Prevenirea, depistarea precoce, screeningul, tratamentul precum și îngrijirea paliativă sunt componentele cheie ale răspunsului privind controlul BNT.

Cine este în pericol de a suferi de BNT?
Persoanele din toate grupele de vârstă, regiuni și țări sunt afectate de BNT. Aceste afecțiuni sunt adesea asociate cu persoanele mai în vârstă, dar dovezile arată că 15 milioane din toate decesele cauzate de cancer au loc între vârsta de 30 și 69 de ani. Copiii, adulții și persoanele în vârstă sunt cu toții vulnerabili la factorii de risc care contribuie la apariția BNT, fie din cauza alimentației nesănătoase, inactivității fizice, expunerii la fumul de tutun sau a consumului nociv de alcool.

Factorii de risc modificabili
Comportamentele modificabile, cum ar fi consumul de tutun, inactivitatea fizică, alimentația nesănătoasă și consumul nociv de alcool, toate sporesc riscul de apariție a BNT.
• Tutunul este responsabil de circa 7,2 milioane de decese în fiecare an (inclusiv și efectele expunerii la fumul de tutun);
• 4,1 milioane de decese anuale au fost atribuite aportului de sare în exces;
• Mai mult de jumătate din cele 3,3 milioane de decese anuale atribuite consumului de alcool revin BNT, inclusiv cancerul;
• 1,6 milioane de decese anual pot fi atribuite activității fizice insuficiente.

Factorii de risc metabolici
Factorii metabolici de risc contribuie la patru modificări metabolice cheie care sporesc riscul BNT:
• creșterea tensiunii arteriale
• excesul de greutate / obezitate
• hiperglicemie (niveluri ridicate ale glucozei în sânge) și
• hiperlipidemie (niveluri ridicate de grăsimi în sânge).
În ce privește decesele, factorul principal de risc metabolic, la nivel global este hipertensiunea (căreia i se atribuie 19% din decese globale), urmată de excesul de greutate și obezitate, și creșterea glicemiei.

Prevenirea și controlul BNT
O modalitate importantă de a controla BNT este concentrarea pe reducerea factorilor de risc asociați cu aceste boli. Există soluții pentru a reduce factorii comuni de risc modificabili. Pentru a reduce impactul BNT asupra persoanelor și a societății este necesară o abordare cuprinzătoare care va implica toate sectoarele, inclusiv sănătatea, finanțele, transporturile, educația, agricultura, și altele. E importantă colaborarea acestor sectoare pentru a reduce riscurile asociate cu BNT și să promoveze intervențiile cost eficiente de prevenire și control a BNT.
Investiția într-o mai bună gestionare a BNT este esențială. Managementul BNT include detectarea, screeningul, tratarea acestor boli și asigurarea accesului la îngrijirile paliative pentru persoanele nevoiașe. Intervențiile esențiale în BNT cu impact sporit pot fi realizate prin consolidarea asistenței medicale primare în depistarea precoce și tratamentul la timp. Este demonstrat faptul, că astfel de intervenții sunt investiții economice excelente, deoarece dacă sunt furnizate la timp pacienților, se reduce nevoia de tratament costisitor. Intervențiile de management al BNT sunt esențiale pentru atingerea țintei globale de reducere cu 25% a mortalității premature prin BNT până în 2025, iar ținta ODD este reducerea cu o treime a deceselor premature prin BNT până în 2030.