La data de 29.09.2023 în cadrul CMF nr.2 IMSP AMT Botanica a avut loc ceremonia de finalizare a Proiectului de grant KUSANONE cu darea în exploatare a Ultrasonografului performant procurat din contul grantului. La ceremonie a participat Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova Domnul Yamada Yoichiro, dar și reprezentanți ai Autorităților Publice: Ministerul Sănătății RM, Consiliul Municipal Chișinău, Pretura sectorului Botanica. Înalții oaspeți au fost salutați de către Directorul IMSP AMT Botanica, Doamna Marina Golovaci.

     În discursul de salut Doamna Director a menționat, că procurarea acestui echipament resprezintă un suport esențial pentru instituția noastră, prin care a fost fortificată baza tehnică și îmbunătățit accesul persoanelor la servicii de diagnosticare performantă. 

     Costul total al utilajului a constituit 1 600 000 lei, din care 1 400 000 fiind oferită de către Ambasada Japoniei, iar circa 200 000 a constituit contribuția iunstituției IMSP AMT Botanica. Este un suport financiar esențial pentru instituția noastră, oferit generos de către Guvernul Japoniei și poporul nipon, care va contribui în mod semnificativ la sporirea accesului populației la investigații de o performanță înaltă.

     Totodată, Doamna Director a exprimat înalta apreciere pentru suportul acordat de către Ambasada Japoniei, și profunde multumiri fiecărui cetățean japonez pentru ajutorul, susținerea și contribuția adusă la dezvoltarea sistemului medical din țara Republica Moldova, pentru mun. Chișinău și pentru AMT Botanica.