La data de 20.09.2023 echipa administrativă a IMSP AMT Botanica a efectuat o vizită la Centrul de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă, bd. Cuza Vodă, nr.29/4. În cadrul mesei rotunde cu echipa administrativă a centrului au fost identificate unele probleme legate de acordarea asistenței medicale beneficiarilor, care apar pe parcursul aflării lor în plasament. În scopul facilitării accesului la asistență medicală primară calitativă și în termeni oportuni, de către Administrația IMSP AMT Botanica au fost recomandate măsuri de intervenție în strînsă colaborare bilaterală.
     Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla!
Orice! NU – Copii abandonați!!! DA – Copii adoptați de oameni!!!