Consiliul administrativ al IMSP AMT Botanica

       La data de 23.02.2022 a avut loc ședința Consiliului administrativ al IMSP AMT Botanica cu participarea Șefului Direcției asistență  medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău, Dl Boris GÎLCA, cu ordinea de zi.

     1. Raportul activităţii IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica pe parcursul anului 2021 – raportor Marina Golovaci, Director.
     2. Aprobarea listelor tarifare ale angajaților IMSP AMT Botanica pentru anul 2022 – raportor Iulia Bunduchi, șef Serviciu Economie.
     3. Aprobarea statelor de funcții ale IMSP AMT Botanica pentru anul 2022 – raportor Iulia Bunduchi, șef Serviciu Economie..
     4. Aprobarea contractelor de achiziție a mărfurilor, a căror sumă depășește 50000,00 lei, încheiate în anul 2021 de către IMSP AMT Botanica – raportor Iulia Bunduchi, șef Serviciu Economie.
     5. Aprobarea devizelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, inclusiv lista mijloacelor fixe pentru anul 2022.

Au fost discutate rezulatele activității pentru anul 2021 și trasate obiectivele de activitate pentru anul 2022.