Consiliul medical al IMSP AMT Botanica a decis intensificarea măsurilor de control a maladiilor oncologice

Astăzi, în cadrul unei ședințe, Consiliul medical al IMSP AMT Botanica a analizat progresul realizării Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025 şi trasarea măsurilor de ameliorare a situației.

Conform raportului prezentat, indicatorii incidenței morbidității prin maladii oncologice sunt în ascensiune flagrantă în anul 2021 cu un spor de 136,8%. Se atestă un spor pozitiv al prevalenței cu 14,2%, micșorarea ponderii cazurilor avansate ultimii 5 ani de la 31,4 % în anul 2016 la 26,4% cazuri în anul de referință, ce corespunde parțial obiectivului de micșorare a cotei cazurilor oncologice avansate până în anul 2025.

Concomitent, se atestă reducerea indicatorului mortalității prin tumori maligne  cu 3,07%, în comparație cu anul 2016, ce se încadrează parțial în obiectivele Programului Naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025.

         În structura formelor vizuale de cancer predomină cancerul glandei mamare, piele și rect. De menționat că, 1/3 din cazurile de cancer mamar sunt depistate în stadiu avansat, iar jumătate din numărul de cazuri de neoplasm de rect, col uterin și cavitate bucală sunt avansate.           

Analizând aceste date, Consilul Medical constată implicarea activă a medicilor de familie și a medicilor specialiști de profil privind problema evaluată, cu unele rezerve pe anumite compartimente. În acest context, s-a decis ca să fie intensificată activitatea medicilor de familie cu referire la problemele de combatere a afecțiunilor oncologice și supravegherea optimală a persoanelor cu stări precanceroase, depistarea formelor vizuale de cancer în stadiu avansat, prescrierea tratamentului de control al durerii.

De asemenea, urmează să se desfășoare instruiri repetate a asistenților medicali de familie, asistenților superiori ai secțiilor medicină de familie din subordine, moașelor, privind necesitatea realizării  controlului profilactic anual al populației conform programului stabilit;  asigurarea necondiționată a prezenței celor depistați cu suspecție oncologică la examenul  medicului de familie pentru examinări suplimentare.

    Totodată, medicii de familie vor intensifica activitățile de informare continuă a populației, privind semnele clinice precoce ale tumorilor maligne și necesitatea controlului profilactic anual, școlarizarea persoanelor privind metodele de autoexaminare a cavității bucale, pielii, glandelor mamare, ganglionilor limfatici; factoririi de risc comportamentală declanșatori ai malignizării.