Luna ianuarie este perioada în care echipele din subdiviziunile IMSP AMT Botanica (CCD Botanica, CMF nr. 1, CMF nr. 2 și CMF nr.3) desfășoară ședințe de bilanț, reflectând asupra realizărilor și provocărilor din anul precedent. Aceste întâlniri oferă oportunitatea echipei noastre de a ne analiza amănunțit activitatea din anul precedent și de a stabili prioritățile pentru anul care urmează. La fel în cadrul sedințelor a fost prezentată și discutată Activitatea economico-financiară și de Management al resurselor umane în cadrul instituției, prezentată în fața colectivelor de către directorul, dna Marina Golovaci, precum și Raportul de activitate pentru anul 2023 a Organizației Sindicale IMSP AMT Botanica, prezentat de către Președintele OS, dna Veronica Cumpănă. Mulțumim tuturor colegilor și partenerilor, care ne-au susținut în acest an și au făcut posibile realizările frumoase cu care ne mândrim astăzi!