Prin prezenta IMSP AMT Botanica. în conformitate cu art.27 al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, solicită publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice unui anunţ de intenţie privind achiziţiile publice pentru anul 2020