INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice În scopul achiziţionării „Articole parafarmaceutice”

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice.
În scopul achiziţionării „Servicii de curațenie”

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice. În scopul achiziţionării „Servicii de pază și supraveghere”

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice. În scopul achiziţionării „Soluții medicamentoase”

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat. în Buletinul Achiziţiilor Publice
În scopul achiziţionării „Dezinfectanți”

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice.În scopul achiziţionării „Sistem de nimicire a deșeurilor medicale”

INVITAŢIE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 71 din 16.09.2016. În scopul achiziţionării „Tehnica de calcul” conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM