Anual, la 2 octombrie Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale organizează Ziua Naţională fără alcool, scopul căreia este sensibilizarea populației și conștientizarea de către aceasta a riscului pentru viață și sănătate a consumului excesiv de alcool.

Alcoolul este o substanță toxică și psihoactivă care provoacă dependență. Aceasta are un impact major asupra sănătății publice, fiind unul dintre principalii factori de risc pentru tulburările neuropsihice, bolile cardiovasculare, ciroza hepatică, unele forme de cancer, etc. De asemenea, consumul nociv de alcool generează costuri enorme a asistenței medicale pentru tratament și recuperare, pierderi economice cauzate de decesele premature și incapacitatea de muncă.

Anual, la nivel global se înregistrează circa 3,3 milioane de decese cauzate de consumul de alcool, ceea ce reprezintă 5,9% din totalul deceselor. Consumul nociv de alcool este responsabil de declanșarea a peste 200 de afecțiuni și boli. În general, 5,1% din povara globală a bolilor și traumelor este cauzată de consumul nociv de alcool, măsurată în anii de viață ajustați în funcție de dizabilitate.

Totodată, este important de menționat că 25% din totalul deceselor în grupul de vârstă 20 – 39 de ani se datorează consumului nociv de alcool. Adolescenții și tinerii până la 25 ani reprezintă o grupul cu risc sporit, din cauza percepției inadecvate asupra consecințelor consumului de alcool.

Republica Moldova se află în topul ţărilor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor în lume. Conform Raportului global privind consumul de alcool și sănătatea, în anul 2016 Moldova a înregistrat un consum anual de 15,2 litri de alcool pur/locuitor la vârsta de 15 ani și peste, din care bărbaților le revin 25,2 litri de alcool pur/locuitor, iar femeilor – 6,1 litri de alcool pur/locuitor.

Datele statistice naționale atestă faptul că deși incidenţa prin alcoolism cronic este în descreştere – în anul 2019 constituie 87,7 la 100 mii locuitori in comparație cu 121,3 la 100 mii locuitori in anul 2010, în același timp prevalenţa prin alcoolism cronic pe parcursul a mai multor ani este constant înaltă, fiind de 3 ori mai mare față de media europeană.

Prevalența prin hepatite alcoolice în anul 2019 a constituit 43,08 cazuri la 100 mii de locuitori, iar prin ciroze alcoolice acest indicator a constituit 17,62 cazuri la 100 mii de locuitori în anul 2019.

Situaţia existentă se agravează tot mai mult și din cauza consumului de alcool în rândul copiilor şi tinerilor. Cea mai înaltă vulnerabilitate față de efectele alcoolului o au adolescenții care încep să bea înainte de a împlini vârsta de 15 ani, aceștia având un risc de 4-7 ori mai mare de a deveni dependenți de alcool comparativ cu cei care încep să consume alcool mai târziu. Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 15% din aceștia vor întruni criteriile pentru dependență de alcool până la sfârșitul adolescenței.

Efectele consumului de alcool sunt nefaste pentru adolescenți și tineri, incluzând, pe termen scurt, mahmureala, iar pe termen lung – rezultatele școlare scăzute, riscul de a fi consumatori de droguri, comportamente anti-sociale riscante și decesul prematur din cauza accidentelor, traumelor, suicidului și violenței.

Luând în considerare aceste date alarmante, în acest an scopul Zilei Naționale fără alcool va fi concentrat pe acest grup populațional. Astfel, scopul evenimentului sună în modul următor – prevenirea debutului timpuriu al consumului de alcool în rândul copiilor şi adolescenţilor şi promovarea unui comportament responsabil faţă de consumul de alcool.

Iată pe ce mesaje-cheie urmează să ne centrăm atenția:

– Consumul de alcool în rândul adolescenţilor are consecinţe grave asupra dezvoltării creierului şi este asociat cu o rată crescută a suicidelor, violenţei, accidentelor și a bolilor letale.

– Nu există o cantitate “sigură” de alcool care poate fi consumată de către adolescenţi.

– Nivelul de consum al alcoolului care minimalizează riscurile pentru o persoană este de 0 grame de alcool pe săptămână!

– Consumul de alcool generează diferite probleme de ordin social: distrugerea relațiilor cu familia, prietenii, divorțuri, scăderea performanțelor școlare, abandonarea studiilor, violență.

Ai grijă la consumul de alcool, alătură-te inițiativei și mesajelor-cheie din acest an!

Rulează videoul
Rulează videoul
Rulează videoul
Rulează videoul